Diabetes – en välfärdssjukdom? Intervju med YLE

Nu är intervjun YLE gjorde med mig på Världsdiabetesdagen förra veckan ute! Du lyssnar på den här (klick!) Bland annat följande otroligt intressanta frågor behandlas:

Vad anser jag om att det finns en speciell diabetesdag?

Är det lättare att leva med diabetes idag jämfört med förr?

Vad har Diabetesföreningen i Åboland att erbjuda som hälsostationen inte kan? 

Är diabetes en välfärdssjukdom?

Vad hoppas jag kunna bidra till med min doktorsavhandling om sjukdomsberättelser om diabetes typ 1?

Vårdmaterial diabetes

Dessutom presenteras mitt nya efternamn för första gången i sådana här sammanhang (tror jag?). Oliiidligt spännande, inte sant! In och lyssna!

Intervju om att träna med diabetes typ 1

För ett litet tag sedan var jag med om en intervju för Treated.com, ett registrerat och EU-godkänt apotek på nätet.

Intervjun behandlar motion och träning vid typ 1-diabetes, och jag berättar lite (eller egentligen ganska mycket!) om min historia och bakgrund till att jag kunde börja springa lopp.

Jag hoppas att jag kan inspirera andra med diabetes typ 1 till att våga börja träna. Jag menar givetvis inte att alla ska börja springa långlopp, men om man vill träna hårt med diabetes typ 1 ska sjukdomen inte behöva vara ett hinder.

P1050049 - kopia

Intervjun hittas på Treateds webbsidor, och kan läsas både på svenska och på finska.

Direktlänk till artikeln på svenska: Springa med typ 1-diabetes: Maria Johansson berättar om att ”vara etta”

Direktlänk till artikeln på finska: Miten sovittaa diabetes ja liikunta yhteen? Aktiiviliikkuja ja tyypin 1 diabeetikko vastaa!

Om man kan finska kan det löna sig att läsa båda artiklarna, för de är lite olika utformade på de båda språken.

Jos olet suomenkielinen ja löydät blogini Treated.com:in kautta: Tervetuloa tänne! Täällä voit vapaasti kommentoida suomeksi jos haluat!

Sista chansen: Vill du berätta om din diabetes?

Igår berättade jag lite om hur långt jag har kommit med intervjuerna till min doktorsavhandling om sjukdomsberättelser om diabetes typ 1.

Enligt min forskningsplan ska jag göra 20 intervjuer, vilket betyder att jag har utrymme för en intervju till i mitt material. Här kommer med andra ord sista chansen:

Känner du för att berätta om din diabetes typ 1 och bidra till forskningen? Kontakta mig på attvaraetta@gmail.com så berättar jag mer! Bland annat här och här har jag skrivit lite mer om intervjuerna. Kanske känner du inte igen dig i det jag skriver om mina egna erfarenheter av diabetes typ 1 här på Att vara etta – bra! Vi har alla olika erfarenheter och jag vill gärna få olika perspektiv på sjukdomen.

Zooma

Hör av dig om du är intresserad av att vara med om en intervju. Intervjun bör kunna genomföras på svenska i Finland och du bör ha diagnosen diabetes typ 1, men annars kan du vara vem som helst och ha vilka sjukdomserfarenheter som helst, det finns inget ”rätt eller fel” när det handlar om personliga erfarenhetsberättelser.

På slutrakan med intervjuerna

Snart är det ett år sedan jag gjorde den första intervjun till min doktorsavhandling om sjukdomsberättelser om diabetes typ 1. Nu börjar jag vara på slutrakan med intervjuerna, och har sammanlagt 17 intervjuer på band, samt två till på gång.

Intervjuavtal

Är du klar med forskningen när du har gjort intervjuerna? undrar kanske någon. Nej, det är då arbetet börjar, kan man säga. När jag har allt material inbandat måste intervjuerna först transkriberas, alltså skrivas ner till pappers, vilket jag gör manuellt själv (tidskrävande som attan!). Sedan ska materialet bearbetas och analyseras och tolkas utifrån relevant litteratur och teoretiska ramverk, och slutligen är det meningen att allt ska resultera i en monografiavhandling på si så där ett par tre hundra sidor text.

Man kan alltså med fog säga att jag är på slutrakan med intervjuerna, men på startlinjen med resten av arbetet.

Att berätta om diabetes

Jag har funderat mycket på det här med att berätta om diabetes i samband med att jag gör intervjuerna till min doktorsavhandling. Naturligt nog, kanske, drar jag paralleller till hur jag själv skulle kunna tänkas berätta om min diabetes, om det var jag som deltog i intervjun i berättarrollen och inte som nu, som forskare och intervjuare.

MariaJohansson

Om jag skulle ha blivit intervjuad för tio år sedan skulle mina svar ha blivit ganska annorlunda jämfört med för fem, tre eller ett år sedan. Mitt förhållningssätt har förändrats genom åren, liksom förmodligen också min upplevelse av sjukdomen. Jag tror faktiskt att mitt berättande om livet med diabetes typ 1 skulle kunna se olika ut beroende på hur mitt blodsocker har legat den aktuella dagen eller veckan. Ibland är det bättre, ibland är det sämre, och jag är säker på att det åtminstone i viss mån skulle avspegla hur jag själv skulle framställa min sjukdom i intervjusituationen.

Tatuering

Väldigt spännande frågor att reflektera över för mig, både som forskare och som typ 1-diabetiker!

Att ta kontroll över sin sjukdom genom berättande

Som doktorand i nordisk folkloristik och forskare i sjukdomsberättelser om diabetes typ 1 jobbar jag mycket konkret med berättelser. Just nu har jag påbörjat en inledande analys av diagnosberättelserna – jättespännande!

Intervjusituation

Oftast görs intervjuerna i hemmiljö, men jag har också gjort intervjuer på hotellrum.

Sjukdomsberättelser kan ses som sätt att kontinuerligt konstruera sin berättelse, och därigenom ta makt och kontroll över den egna sjukdomssituationen, hävdar etnologen AnnCristin Winroth (Winroth 2004, 169)*. Levnadsberättelser, en kategori inom vilken sjukdomsberättelser kan anses höra hemma, är berättelser där berättaren presenterar sig själv utifrån en strukturerad ”jag”-uppfattning, som konstrueras i och påverkas av ett sammanhang där de är influerade av den kulturella omgivningen, förväntningar och omgivande diskurser (Paal 2011, 77)**. I mitt material kan jag se exempel på detta, vilket jag givetvis kommer att utveckla och öppna upp i min avhandling. I väntan på den, med andra ord! 

*Winroth, AnnCristin (2004): Boteberättelser. En etnologisk studie av boteberättelser och det omprövade patientskapet. Umeå.

**Paal, Piret (2011): Written Cancer Narratives. An Ethnomedical Study of Cancer Patients‘ Thoughts, Emotions and Experiences. Helsinki.

Intervjuer om diabetes typ 1

Jag har fått några förfrågningar om forskningen om sjukdomsberättelser och tänkte att jag kan passa på att berätta lite mer om intervjuerna även här på Att vara etta.

Det handlar om så kallade djupintervjuer, som bandas in och sedan transkriberas av forskaren – i det här fallet alltså av mig. Den folkloristiska intervjun kännetecknas av öppna frågor, där den intervjuade får berätta fritt, och följdfrågor som ska hjälpa intervjupersonen att utveckla sina tankegångar.

frageschema

I intervjusituationen utgår vi från ett frågeschema. Frågorna är som sagt öppna: bland annat uppmanar jag intervjupersonerna att berätta om hur det var att insjukna i diabetes typ 1, om livet med sjukdomen då och nu, om allmänhetens bemötande och om kontakten och möten med sjukvården. Jag frågar hur den intervjuade mår och har tagit hand om sin diabetes genom åren, men inte om HbA1c och blodsockervärden – helt enkelt för att det inte är relevant för min forskning. Här är det sjukdomsberättelserna och upplevelserna av sjukdomen som är av vikt. Om någon vill prata mer om en sak och mindre om en annan är det helt okej. Någon kanske vill ta upp något diabetesrelaterat som inte finns med i frågeschemat, och det får man naturligtvis också göra.

I samband med intervjun skriver intervjupersonerna under ett avtal, och intervjuerna arkiveras i de folkloristiska samlingarna i det kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi. Materialet behandlas enligt forskningsetiska principer.

Om du undrar över något gällande intervjuerna går det bra att kontakta mig, antingen här i kommentarsfältet eller per mejl på attvaraetta@gmail.com.