Kvalitativ forskning om diabetes

Igår utkom CLL:s nyhetsbrev, och i brevet fanns bland annat en artikel om min forskning om sjukdomsberättelser om diabetes typ 1. CLL, eller Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, är den arbetsplats jag är tjänstledig från som utbildningsplanerare, men jag är fortfarande redaktör för nyhetsbrevet och när resten av nyhetsrådet tyckte att det skulle vara spännande att ha med en artikel om min forskning ville jag gärna bidra för att ge en inblick i vad jag sysslar med.

Här är ett utdrag ur artikeln:

Som folklorist har jag alltid haft en förkärlek för berättelser, och när jag fick möjlighet att kombinera mitt stigande intresse för upplevelsen av att leva med diabetes typ 1 och personliga erfarenhetsberättelser blev valet av avhandlingsämne lätt. Det visade sig också att ganska lite forskning om diabetes typ 1 har gjorts ur det här perspektivet. Mycket diabetesforskning utförs med kvantitativa metoder, vilket innebär en strävan efter evidens och att härleda och pröva materialets generella giltighet.

Intervjuavtal

Min forskning är kvalitativ, med det primära målet att skapa förståelse för sjukdomen i fråga och upplevelsen av den. Inom kulturvetenskaperna används både kvantitativa och kvalitativa metoder, men de kvalitativa är vanligare. Den kvalitativa metodens fördelar är bland annat att den ger utrymme för den enskilda individens röst i dagens samhälle, där mätbarhet överlag prioriteras högt.

Här hittas hela artikeln: ”Berättelser ger ökad förståelse för upplevelser av sjukdom”.

Den uppmärksamme ser att det står i artikeln att jag är tjänstledig för doktorandstudier 2017-2019, och så är det faktiskt. För inte så länge sen fick jag veta att jag har blivit beviljad stipendier för ytterligare ett år. I samma veva fick jag också möjlighet att vara tjänstledig ännu ett år från CLL. 2018 kommer med andra ord också att gå i forskningens tecken på heltid. Hurra!